Prof. dr hab. n. med. Maciej Owecki jest lekarzem specjalistą endokrynologiem oraz specjalistą chorób wewnętrznych. Pracuje jako lekarz i nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1997r. Następnie w Klinice Endokrynologii uzyskał kolejne stopnie naukowe: w 2002r. tytuł doktora nauk medycznych, a w 2009r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny z zakresu endokrynologii. W 2013 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych w dziedzinie: medycyna, specjalność: endokrynologia. Specjalizację uzyskał w Klinice Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2005 r. odbył staż szkoleniowy w Klinice Endokrynologii Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, które skupia lekarzy endokrynologów.

Profesor Maciej Owecki zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z różnorodnymi chorobami endokrynologicznymi, prowadzi zajęcia z endokrynologii dla polskich i amerykańskich studentów medycyny oraz prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinie endokrynologii. Opublikowane prace naukowe Profesora Oweckiego są dostępne między innymi w amerykańskiej Narodowej Bibliotece Medycyny.